Interim
Coaching & training
Implementatie
Onderzoek & advies

Voor onderwijs, welzijn en kinderopvang

Pubquiz &
Teambuilding

Op maat

Over
Verbindend Organiseren

Het invoeren van vernieuwingen vraagt vaak om de neutrale en analytische blik van een buitenstaander.
Werkgebieden
• Onderwijs • Welzijn • Kinderopvang
Interimopdrachten
• Teamleider • Gebiedsmanager • Bouwcoördinator
Werkgebieden
• Onderwijs • Welzijn • Kinderopvang
Interimopdrachten
• Teamleider • Gebiedsmanager • Bouwcoördinator

Aanbevelingen

De afgelopen 4 jaar heeft Arianne vanuit haar eigen bedrijf een steentje bijgedragen in onze organisatie Kinderopvang Ludens. Op allerlei gebied is zij actief geweest en heeft zij daar waar het nodig was, de projecten nieuw leven ingeblazen of gezorgd dat het uitvoerend werk op de locaties in goede banen werd geleid. Arianne pakte haar rol in de vorming van de IKC’s bij Ludens, heeft hierin samengewerkt met schoolleiders en gezorgd dat veel IKC’s verder zijn gebracht. Ook op diverse locaties heeft zij, daar waar nodig, de functie van waarnemend teamleider of gebiedsmanager ingevuld. Arianne beweegt zich heel gemakkelijk tussen de operatie en het tactische niveau maar verhoudt zich ook tot de strategie. [1/2]

Janneke van Offeren

Eigenlijk is zij een duizendpoot met heel veel energie, betrokkenheid en passie voor het kind. Ze weet veel en kan veel. Arianne gaat uit van ‘samen’ en ‘in overleg’ in combinatie met een knoop weten door te hakken. Op deze manier weet zij resultaat te bereiken. Arianne heeft een prettige, pragmatische kijk op werkzaamheden en is creatief in het bedenken van oplossingen. Kortom: een hele fijne competente collega om in je organisatie te hebben.
Juni 2021 [2/2]

Janneke van Offeren

Arianne is een gedreven professional en is bereidt een stapje extra te doen. Zij kent haar mensen en weet op grond van haar ervaring goed wat wel en niet werkt. Arianne heeft extra expertise van wat nodig is voor het “jonge kind”, denkt creatief mee en is daardoor van grote toegevoegde waarde.

Wilda Driesse
Wilda Driesse

Voorbeelden van werkzaamheden

Interim teamleider en gebiedsmanager

Kinderopvang (Kinderopvang SKAR - Arnhem, Kinderopvang Ludens - Utrecht)

Procesbegeleider

Opzetten kindcentra en implementatietrajecten voor KC de Brug, KC Op Avontuur, KC Voordorp (diverse schoolbesturen in samenwerking met Kinderopvang Ludens, Utrecht)

Projectleider en unitleider

Kindcentrum (Kinderopvang SKAR – Arnhem, Kinderopvang Ludens – Utrecht)

Organiseren

Pubquiz: wet- en regelgeving (Kinderopvang Ludens, Utrecht)
Diverse Pupquizzen, sporttoernooien & festival
Lees meer