Over

Samenwerkings­processen & verandering

Vaak gaat het in mijn opdrachten om samenwerkingsprocessen die vragen om verandering op alle niveaus. Medewerkers, teams en organisaties help ik bij hun (door)ontwikkeling. Verbinding maken is het sleutelwoord in deze processen.
Verbindend Organiseren zet zich in om de ontwikkelingskansen voor kinderen te verbeteren door het professionaliseren van organisaties en hun medewerkers en ondersteuning van teamleden.

Werkwijze Arianne de Bruin

Bij deze samenwerkingsprocessen maak ik gebruik van mijn ruime ervaring in het basisonderwijs, welzijn, kinderopvang en de vrijetijdssector. Mijn werkwijze is praktisch en pragmatisch. Ik wil samen bouwen aan vooruitgang.

Ik zet mijn ervaring, kennis en inspiratie in voor organisaties op zowel individueel niveau als op groepsniveau. In de begeleiding van projecten ben ik samen met u verbinder, adviseur, begeleider, coach op het gebied van visie, inhoud, planning, kwaliteit en teambuilding.

Voor expertise op het gebied van financiën, huisvesting en wet- en regelgeving werk ik indien nodig samen met collega adviseurs.

Op zoek naar een verbindende interim teamleider, projectleider of coördinator?

Voorbeelden van werkzaamheden

Interim teamleider en gebiedsmanager

Kinderopvang (Kinderopvang SKAR - Arnhem, Kinderopvang Ludens - Utrecht)

(Interim) bouwcoördinator

Basisonderwijs (Conexus - Nijmegen, Sint Josephscholen – Nijmegen)

Interimwerkzaamheden

Sint Josephscholen (coördinator onderbouw bij basisscholen Petrus Canisius en Toon, Nijmegen)

Interne audits / nulmetingen

Onderzoek en advies voor Sardes / Universiteit Utrecht (LKK Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang, Utrecht)

Projectmedewerker

VVE (Stichting PAS – Arnhem)

Procesbegeleider

Opzetten kindcentra en implementatietrajecten voor KC de Brug, KC Op Avontuur, KC Voordorp (diverse schoolbesturen in samenwerking met Kinderopvang Ludens, Utrecht)

Projectleider en unitleider

Kindcentrum (Kinderopvang SKAR – Arnhem, Kinderopvang Ludens – Utrecht)

Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching van (nieuwe) medewerkers bij Kinderopvang Ludens (Utrecht)

Begeleider

Ouderschapstrajecten (Actief Ouderschap – Nijkerk)

Opzetten

Kleine en grote sporttoernooien (Nijmegen)

Organiseren

Pubquiz: wet- en regelgeving (Kinderopvang Ludens, Utrecht)
Diverse Pupquizzen: (Nijmegen en Amsterdam)
Lees meer

Nieuwe uitdaging

Laat me weten hoe ik u kan helpen de doelen in uw organisatie, stichting of bestuur te behalen
contact

De afgelopen 4 jaar heeft Arianne vanuit haar eigen bedrijf een steentje bijgedragen in onze organisatie Kinderopvang Ludens. Op allerlei gebied is zij actief geweest en heeft zij daar waar het nodig was, de projecten nieuw leven ingeblazen of gezorgd dat het uitvoerend werk op de locaties in goede banen werd geleid. Arianne pakte haar rol in de vorming van de IKC’s bij Ludens, heeft hierin samengewerkt met schoolleiders en gezorgd dat veel IKC’s verder zijn gebracht. Ook op diverse locaties heeft zij, daar waar nodig, de functie van waarnemend teamleider of gebiedsmanager ingevuld. Arianne beweegt zich heel gemakkelijk tussen de operatie en het tactische niveau maar verhoudt zich ook tot de strategie. [1/2]

Janneke van Offeren

Eigenlijk is zij een duizendpoot met heel veel energie, betrokkenheid en passie voor het kind. Ze weet veel en kan veel. Arianne gaat uit van ‘samen’ en ‘in overleg’ in combinatie met een knoop weten door te hakken. Op deze manier weet zij resultaat te bereiken. Arianne heeft een prettige, pragmatische kijk op werkzaamheden en is creatief in het bedenken van oplossingen. Kortom: een hele fijne competente collega om in je organisatie te hebben.
Juni 2021 [2/2]

Janneke van Offeren

Arianne is een gedreven professional en is bereidt een stapje extra te doen. Zij kent haar mensen en weet op grond van haar ervaring goed wat wel en niet werkt. Arianne heeft extra expertise van wat nodig is voor het “jonge kind”, denkt creatief mee en is daardoor van grote toegevoegde waarde.

Wilda Driesse
Wilda Driesse

Zij gaat voor het beste resultaat en houdt daarbij het belang van betrokken partijen in het oog. Ook op persoonlijk vlak is Arianne een prettige positief ingestelde persoon om mee samen te werken.

Wilda Driessen (vervolg)
Wilda Driessen (vervolg)

Arianne heeft in de praktijk laten zien dat zij enerzijds leiding kan geven in bestaande situaties (onder andere in het peuterwerk bij Rijnstad), maar anderzijds ook beschikt voor vaardigheden in het ontwikkelen van nieuwe aanpakken in het werk door haar betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering van een Kind centrum in Presikhaaf, Arnhem en haar rol als pilotleider bij de totstandkoming van een Kind centrum in Klarendal, Arnhem.

Sjaak van Horssen
Sjaak van Horssen