Werkzaamheden

Heeft uw organisatie tijdelijk behoefte aan extra denk- of menskracht?

Neutrale en analytische blik
Het implementeren van nieuw beleid of het invoeren van vernieuwingen vraagt vaak om de neutrale en analytische blik van een buitenstaander. Ik bied u als verbinder externe ondersteuning op maat.
Werkgebieden
• Onderwijs
• Welzijn
• Kinderopvang
Mijn aanbod
• Interimwerkzaamheden
• Projectmanagement
• Procesbegeleiding
• Probleemanalyse
• Werkbijeenkomsten
• Organisereren conferenties
• Interne audits
• Nulmetingen
• Begeleiding
• Coaching

Ik bespreek graag met u wat uw wensen zijn voor het inzetten van mijn expertise en ervaring.

Voorbeelden van werkzaamheden

Interim teamleider en gebiedsmanager

Kinderopvang (Kinderopvang SKAR - Arnhem, Kinderopvang Ludens - Utrecht)

(Interim) bouwcoördinator

Basisonderwijs (Conexus - Nijmegen, Sint Josephscholen – Nijmegen)

Interimwerkzaamheden

Sint Josephscholen (coördinator onderbouw bij basisscholen Petrus Canisius en Toon, Nijmegen)

Interne audits / nulmetingen

Onderzoek en advies voor Sardes / Universiteit Utrecht (LKK Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang, Utrecht)

Projectmedewerker

VVE (Stichting PAS – Arnhem)

Procesbegeleider

Opzetten kindcentra en implementatietrajecten voor KC de Brug, KC Op Avontuur, KC Voordorp (diverse schoolbesturen in samenwerking met Kinderopvang Ludens, Utrecht)

Projectleider en unitleider

Kindcentrum (Kinderopvang SKAR – Arnhem, Kinderopvang Ludens – Utrecht)

Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching van (nieuwe) medewerkers bij Kinderopvang Ludens (Utrecht)

Begeleider

Ouderschapstrajecten (Actief Ouderschap – Nijkerk)

Initiëren en organiseren

Kleine en grote sporttoernooien (Nijmegen) & festival (Nijmegen)

Organiseren

Pubquiz: wet- en regelgeving (Kinderopvang Ludens, Utrecht)
Diverse Pupquizzen: (Nijmegen en Amsterdam)
Lees meer

Nieuwe uitdaging

Laat me weten hoe ik u kan helpen de doelen in uw organisatie, stichting of bestuur te behalen
contact